Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Số 2 Xã Si Ma Cai

Thôn Gia Khâu II-Si Ma Cai - Si Ma Cai - Lào Cai
0962283781
lci-simacai-thso2xasimacai@edu.viettel.vn